Baza szkoleniowa – zajęcia, które realizujemy prowadzimy w oparciu o dwie salki szkoleniowe oraz halę gdzie możemy realizować praktykę w przypadku złych warunków atmosferycznych. Dodatkowym atutem obiektu jest osobny węzeł sanitarny (WC, prysznice), zaplecze magazynowe oraz warsztatowe. Pełną niezależność bazy szkoleniowej zapewnia kompresor dużej wydajności, który daje możliwość bieżącego uzupełniania powietrza w butlach, które zużywają strażacy w trakcie ćwiczeń.

Kontenery ogniowe MULTI – znajdują się w pobliżu hali szkoleniowej. Kontenery tworzą symulator domu jednorodzinnego. Wewnątrz nich znajduje się 11 pomieszczeń, w których wywołujemy realne pożary w celu realizacji zajęć. 

Kontener pożarowy DEMO – służy do ćwiczeń na żywym ogniu, gdzie strażacy z bliska poznają zasady funkcjonowania pożaru. Temperatura wewnątrz sięga 600 st C.

Poligon pożarów zewnętrznych – to specjalnie zaadoptowany teren gdzie uczestnicy ćwiczą gaszenie pożarów w terenie otwartym. Są to głównie pożary roślinności/lasów.

Poligon do ratownictwa technicznego – w tym miejscu prowadzimy zajęcia z cięcia konstrukcji pojazdów oraz podnoszenia samochodów ciężarowych. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej wymyślne scenariusze jak samochód na dachu, na boku, w wodzie czy na wysokości.

Plac szkoleniowy – daje nam możliwość kreowania dowolnych scenariuszy takich jak gaszenie paneli fotowoltaicznych czy postępowania z pojazdami o napędzie elektrycznym.

Baza sprzętowa – własne zaplecze sprzętowe, którym dysponujemy umożliwia nam w pełni realizację programów szkolenia. Działamy w oparciu o własne zestawy hydrauliczne (do cięcia pojazdów), pneumatykę ratowniczą, narzędzia ręczne do gaszenia pożarów lasów, aparaty powietrzne do pracy w zadymieniu, węże, pompy oraz  terenowe pojazdy pożarnicze.