SNEP – Village daje nam możliwość realizacji zajęć z tematyki gaszenia pożarów wewnętrznych, zewnętrznych, ratownictwa technicznego oraz zaopatrzenia wodnego. Nasze miejsce, w którym prowadzimy zajęcia zapewnia miejsca noclegowe oraz wyżywienie dla uczestników. W połączeniu z kadrą i dydaktyką stanowi miejsce gdzie ratownictwo, pasja i rozwój stanowią jedność.