Pożary wewnętrzne

Szkolenia dotyczące walki z pożarami w budynkach prowadzonych przez naszych Instruktorów bazują na wiedzy i doświadczeniach, które zdobywali na całym świecie. Wieloletni rozwój naszej kadry w tej dziedzinie bazuje na doświadczeniach z różnych ośrodków szkoleniowych w Europie. Dlatego realizujemy zajęcia dotyczące: rozwoju pożarów wewnętrznych, ograniczania pożarów w budynkach, wentylacji pożarowej oraz pokrewnych tematach gdzie strażacy walczą z pożarami znajdującymi się wewnątrz obiektów.