Zarządzanie wodą

Zajęcia w tym zakresie obejmują nie tylko dostarczanie wody ale również jej podawanie. operowanie prądami gaśniczymi oraz dobór i zastosowanie odpowiedniej armatury. Zaopatrzenie wodne to kolejny element tego bloku tematycznego, który skupia się na optymalnym wykorzystaniu parametrów armatury w różnych sytuacjach i wariantach pożarowych. W tym bloku tematycznym znajdziecie również zajęcia poświęcone zwiększaniu efektywności podawanej wody.