Forest Camp

FORESTCAMP

Forest camp to złożone zadanie polegające na wypracowanie standardów wśród osób mających do czynienia z pożarami lasów dotąd nie obowiązującymi w Polsce, polegającymi na tym, że do 31października 2022 roku:

100 osób – konferencja VIP – skierowana do osób wybitnie zainteresowanych ratownictwem w dziedzinie pożarów lasów: funkcjonariuszy PSP, pracowników – leśników odpowiedzialnych za wdrażanie programów szkoleń i procedur ratowniczych a także strażaków ratowników,
Istotną wartością realizacji zadania jest zainicjowanie współpracy pomiędzy służbą leśną a jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a ze względu na informacje pozyskane w wywiadzie środowiskowym – rokującą do trwałej współpracy.
100 osób na poziomie interwencyjnym i taktycznym: dowódcy zastępów, naczelnicy OSP oraz strażacy OSP wezmą udział w 3 – dniowych warsztatach mających na celu naukę alternatywnego gaszenia pożarów lasów dotąd nie stosowanego w Polsce, bez użycia nadmiernych sił i ograniczeniu zużycia wody, przekładającego się jednocześnie na ograniczenie emisji CO2 do środowiska i zmniejszeniu degradacji środowiska spowodowanego wyniszczającym pożarem lasu
18 osób: przedstawiciele Lasów Państwowych wraz ze strażakami odpowiedzialnych za zarządzanie strategiczne: członkami OSP i PSP wypracują modelowy przykład współpracy w trakcie pożarów lasów.

W działaniach wezmą udział autorytety w dziedzinie pożarów lasów rangi europejskiej.

Geneza projektu i potrzeby realizacji:

Projekt odpowiada na:

  1. Niski poziom współdziałania służb leśnych i straży pożarnych, w szczególności OSP
  2. Brak praktycznej wiedzy nt. nowych trendów w gaszeniu pożarów lasów i zarządzaniu
  3. Zmiany środowiskowe

Trwałość rezultatów zadania jest wpisana w DNA Projektu, ponieważ co do zasady polega na wypracowaniu propozycji standardu szkolenia i współdziałania służb leśnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, która ma posłużyć jako wzór do dalszego udoskonalania i podstawę do dalszych szkoleń. Kolejnym efektem jest wypracowanie porozumienia i rozpoczęcia współpracy w zakresie ważnego tematu dla obu stron – lasów.

Wiedza, którą nabędą uczestnicy będzie przydatna i pozakazywana w środowisku przez uczestników – bezpośrednio, za pomocą materiałów promocyjnych przez media tradycyjne i internetowe, w szczególności w obszarach branżowych.

Zakupiony na potrzeby realizacji sprzęt będzie służył do dalszych działań statutowych SNEP.

Ważną częścią w zachowaniu efektu trwałości będzie film, a właściwie seria filmów, która będzie stworzona w tracie szkoleń, konferencji i warsztatów, będzie on pełnił dwie role:

  1. promocyjną
  2. instruktażową

GENEZA PROJEKTU I POTRZEBY REALIZACJI

Projekt odpowiada na:

  1. Niski poziom współdziałania służb leśnych i straży pożarnych, w szczególności OSP
  2. Brak praktycznej wiedzy nt. nowych trendów w gaszeniu pożarów lasów i zarządzaniu
  3. Zmiany środowiskowe

Trwałość rezultatów zadania jest wpisana w DNA Projektu, ponieważ co do zasady polega na wypracowaniu propozycji standardu szkolenia i współdziałania służb leśnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, która ma posłużyć jako wzór do dalszego udoskonalania i podstawę do dalszych szkoleń. Kolejnym efektem jest wypracowanie porozumienia i rozpoczęcia współpracy w zakresie ważnego tematu dla obu stron – lasów.

Wiedza, którą nabędą uczestnicy będzie przydatna i pozakazywana w środowisku przez uczestników – bezpośrednio, za pomocą materiałów promocyjnych przez media tradycyjne i internetowe, w szczególności w obszarach branżowych.

Zakupiony na potrzeby realizacji sprzęt będzie służył do dalszych działań statutowych SNEP.

Ważną częścią w zachowaniu efektu trwałości będzie film, a właściwie seria filmów, która będzie stworzona w tracie szkoleń, konferencji i warsztatów, będzie on pełnił dwie role:

  1. promocyjną
  2. instruktażową

 

DZIAŁANIA

Strategiczny poziom współpracy

Działanie polega na moderowanych przez wykładowców – ekspertów w dziedzinie pożarów lasów mające na celu wypracowanie standardów, technik i formy współpracy pomiędzy leśnikami a jednostkami ochrony ppoż. W działaniu wezmą udział w równych częściach: 9 osób z ramienia nadleśnictwa, oraz 9 osób z jednostek ppoż. Zajęcia będą prowadzone przez 5 dni, łącznie

Konferencja

Konferencja VIP to wybitne wydarzenie w skali Kraju, skierowane do 100 osób, które w sposób wybitny mają wpływ na kształtowanie polityki w dziedzinie ratowania lasów w trakcie pożarów: dowódcy akcji, dowódcy jednostek, komendanci, w tym komendanci gminni OSP, leśniczy, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz funkcjonariusze PSP.

Forest Camp

Manewry na poziomie taktycznym i interwencyjnym. Forest camp to tytułowe działanie polegające na nauce praktycznych umiejętności w dziedzinie pożarów lasów w formie 3 dniowych manewrów w warunkach symulowanego pożaru lasu. Na potrzeby szkolenia zaangażowani będą